Ungdom

Ny drone for sprøyting og gjødsling i skog

Med et økende nasjonalt fokus på skogbrukets sentrale rolle i klimasammenheng satses det på utvikling og nytenkning i skogbruket. I Trøndelag har selskapet Biodrone AS utviklet en metode for bruk av drone innen norsk klima og plantekultur, for skogbrukets del til sprøyting og gjødsling.TEKST OG FOTO: PETTER ALMÅS

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 10.