Ungdom

Debatt: Skogstudentene mangler litteratur

Hvem skal ta ansvar for å samle nok moderne og relevant litteratur til skogutdanningene?TEKST: JAN ERIK KJØRRA, UNGDOMSREDAKSJONEN

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.