Uncategorized

Prishopp i august

Forrige nummer av Norsk Skogbruk hadde en artikkel med overskriften «Solid prishopp på tømmer fra 1. august». Dette prishoppet er nå godt synlig i statistikken. 

Prisene på sagtømmer er likevel lavere enn for et år siden. Gjennomsnittsprisen på sagtømmer av gran økte med 28 kroner fra juli til august og endte på 665 kroner. Det er ni kroner mindre enn i august i fjor. Prisen på furutømmer økte med 33 kroner og endte på 607 kroner, 25 kroner mindre enn i samme måned i fjor.

For massevirke, derimot, er vi oppe på kronebeløp som vi ikke har hatt i denne statistikken tidligere. Massevirke av gran økte fra 418 kroner i juli til 431 kroner i august. I samme måned i fjor lå gjennomsnittsprisen på 325 kroner. Og massevirke av furu økte fra 384 kroner i juli til 396 i august, mot 291 i samme måned i 2022.

Ser man alt virke innmålt i august under ett er gjennomsnittsprisen 48 kroner høyere i august enn i juni, den endte på 562 kroner. Tilsvarende pris i august 2022 var 520 kroner per kubikk.

Årsaken til prishoppet er altså grundig omtalt i Norsk Skogbruk nr 7/8.

Det ble totalt målt inn nesten 800 000 kubikkmeter i august i år. Det er 132 000 kubikk mindre enn i samme måned i fjor. Så langt i år er det målt inn 6,9 millioner kubikkmeter, en halv million mindre enn på samme tid i fjor. En våt juli og august i Sør-Norge med ekstremværet Hans 7.–9. august er medvirkende til det relativt lave volumet innkjørt denne måneden.

REGIONINNDELING: Regionene tilsvarer fylkesinndelingen før 2020, men med følgende justeringer: Jevnaker og Svelvik kommuner er plassert i Buskerud, Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog i Akershus, Hornindal i Møre og Romsdal, Halsa i Sør-Trøndelag, Tjeldsund i Troms og Indre Fosen (Rissa og Leksvik) i Nord-Trøndelag.

 

PRISER PER REGION: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved førstehåndssalg av tømmer, registrert inn til Landbruksdirektoratets VSOP-database i forbindelse med tømmermåling. Tall på fylkesnivå for den enkelte måned vil kunne være påvirket av etterbetalinger og korrigeringer som gjelder tidligere perioder. Sortimentet sagtømmer inneholder sortgruppene sagtømmer og sams. Massevirke inneholder utelukkende massevirke (av bartre). Kilde: Skogdata AS.

Les mer fra Norsk Skogbruk Nr 9