Ukategorisert

Vil gi 50 millioner til dyre drifter

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad dro igjen til skogs, denne gang med en lekkasje fra Revidert nasjonalbudsjett. Den besto i 50 millioner såkalt friske midler som skal hjelpe skogsentreprenørene til å holde hjula i gang. Det skal skje gjennom et tilskudd til skogsdrifter som ellers ikke ville blitt gjennomført. Dersom Stortinget synes det er en god idé.Som tidligere omtalt har skogbrukets organisasjoner sammen med MEF spilt inn at det er bedre å holde entreprenørene gående i drifter som har marginal lønnsomhet og genererer lite sagtømmer, enn å la dem gå uvirksomme og ta imot dagpenger og såkalt kontantstøtte til å dekke faste kostnader. Det har blitt presentert regnestykker som viser at det er billigere for samfunnet å subsidiere disse driftene slik at entreprenørene kan «holde hjula i gang», som er uttrykket som ble brukt en rekke ganger da denne nye skogpakka ble presentert.

For med de 50 millionene har bransjen langt på vei blitt hørt. Bollestad kom ikke med noen detaljer om utformingen, men det ligger an til et kubikkmeterbasert tilskudd til skogeiere som setter i gang tynningsdrifter og drifter i vanskelig terreng og med lang driftsvei. – Vi har spilt inn et tilskudd på 50 kroner pr m3 for tynningsdrifter og mellom 50 og 120 kroner for drifter i vanskelig terreng og /eller lang driftsvei. Da vil disse pengene kunne utløse rundt 700 000 mekstra, sa Per Skorge i Skogeierforbundet. Fra de som bestemmer var det litt stillere, men det bekreftes fra LMD at tilskuddet skal tildeles skogeierne, ikke direkte til entreprenørene eller tømmeraktørene, slik det ble åpnet for med det ekstraordinære plantetilskuddet. 

Alle som tok orde under den lille lekkasjeseansen på Nes på Romerike uttrykte tilfredshet over at Bollestad hadde tatt denne ballen. Både Viken Skog, som var arrangør, og Glommen Mjøsen Skog ga overfor Norsk Skogbruk uttrykk for at det vil være mulig å skaffe fram de tilskuddsberettigede driftene. – Skogeierne forstår vitsen med å holde entreprenørene i live og vil strekke seg langt, sa Per Skaare fra Glommen Mjøsen Skog. Even Bergseng, skogsjef i Viken Skog øst var enig. – Vi har for eksempel mange steder i Østfold, med hard mark og lite sagtømmer som kan avvirkes, men der det er håpløst lange driftsveier, sa han. Også Bjørn Lauritzen fra MEF var fornøyd. – Nå står ca 30 % av alle skogsmaskinene, rett etter påske var hele 60 % uvirksomme. Med denne ordningen kan flere holde det gående og en del av lærlingene som venter på å komme i gang med læretida kan forhåpentligvis begynne, sa han.

Spørsmålet er bare når den nye ordningen kan tre i kraft. Revidert nasjonalbudsjett skal legges fram for Stortinget 12. Mai, og siden vi nå har en mindretallsregjering kan det forventes tautrekking til langt ut i juni. Håpet er at krisetiltak for å avdempe koronakrisen trekkes ut og behandles separat umiddelbart etter framleggelsen. For det er lite som tyder på at opposisjonen på Stortinget vil vende tommelen ned for denne pakken.

Les mer i Norsk Skogbruks neste papirutgave nr 5-2020.