Ukategorisert

Mastergradsstudium i bioøkonomi

Ved Høgskolesenteret i Kongsvinger er nå planene klare for et nytt mastergradsstudium. Det skal være oppe og gå neste skoleår.Petter Moseby fra Hedmark Kunnskapspark forteller at studiet bygger på et eksisterende studium i bioteknologi som allerede finnes ved Høgskolen i Hedmark, avdeling Hamar, men at det nye studiet vil ha et langt mer økonomisk perspektiv.

Les mer i Norsk skogbruk nr 12.