Ukategorisert

Bokanmeldelse: Diktsamlingene «Rein skog» (og «Bever»)

ANMELDT AV: Marit VennTITTEL: Rein skog
FORFATTER: Oddbjørn Aardalen UTGIVELSESÅR: 2018
ANTALL SIDER: 113
PRIS: 200,-
ISBN: 978-82-93-257-06-6 UTGIVER: Alm media

TITTEL: Bever
FORFATTER: Oddbjørn Aardalen UTGIVELSESÅR: 2016
ANTALL SIDER: 106
PRIS: 200,-
ISBN: 978-82-93-257-04-2 UTGIVER: Alm media

Oddbjørn Aardalen er 74 år og har lenge jobbet som fylkesskogmester i Vest­Agder. I 2016 ga han ut diktsamlingen Bever og nå gir han ut sin syvende diktsamling, rein skog. Med følsomhet for naturens syklus formidler han gjennom samlingen en behagelig ro, som man ellers bare finner mellom trærne. Intro­duksjonen, titteldiktet «Rein skog», må jeg ærlig innrømme, ga meg gåsehud. Bildebru­ken er så sterk at man blir sugd inn i skogens tale og diktet får en til å føle seg sett og verd­ satt som en del av naturen. لعبة بوكر تكساس Det er kanskje nettopp det Aardalen prøver å vise oss; hvis vi lytter til skogen og naturens tale, så lytter naturen tilbake og gir deg det du trenger. Det kan være mye trøst i en stille skog.

Gjennom finurlige, utvidede metaforer og besjeling av vær, vind og natur, trekker dikt­ eren leseren nærmere en levende natur. For eksempel bommer han en sigarett av som­ meren en august­morgen i «August­dikt» og i en kapittelåpning «roer grana seg monaleg når eg presenterer meg som fylkesskogmeis­ ter før eg sagar ho ned». Det er også mange referanser til månedene, noe som minner oss på den evige syklusen av sommer, høst, vinter og vår, og skaper dermed en nærhet til tiden som går. لعبة روليت مباشر Med en variert stil klarer han å komme leseren i møte uten at det blir for eksperimentelt.

Men Aardalen er ikke bare i sitt drømme­ univers, han kritiserer også mildt det moder­ne, naturfjerne mennesket. مواقع القمار Selv om diktene ikke er åpenlyst kritiske til hvilke konsekven­ser en glemt natur kan ha for menneskene, så skinner det gjennom at dersom man hadde mer satt pris på natures magi, så hadde kanskje flere vært i balanse både i seg selv og med miljøet. Dette blir ikke formidlet på en anklagende måte, men snarere gjen­nom en lun humor. I den foregående dikt­ samlingen Bever skriver han for eksempel: «elendigheita begynte den dagen antal men­neske passerte antal bevere». Til slutt vi jeg si at gjennom disse to diktsamlingene kommuniserer Aardalen en kjærlighet til naturen og til den evige syklusen den representerer på en svært vakker og tilgjengelig måte.