Ukategorisert

Avskogingen langs kysten fortsetter for fullt

Det er ikke bare i Brasil at avskogingen pågår i stort tempo. På Vestlandet tilplantes mindre enn halvparten av barskogarealene som avvirkes. Det betyr at mer enn 46 000 daa høyproduktiv skogsmark har gått ut av produksjon i løpet av de fem siste årene, bare i de fire vestlandsfylkene.Som tidligere er det fylkesskogmester Stein Bomo i Rogaland som målbærer dette dystre budskapet, på Kystskogkonferansen nylig presenterte han oppdaterte tall. Her framgikk det at mangelfull foryngelse er et problem langs hele kysten, men verst er det på Vestlandet. I Hordaland tilplantes bare litt over en tredel av arealet som avvirkes. – Det betyr ofte at høyproduktive arealer vokser til med dunbjørk og knapt produserer noe av verdi, sier Bomo.

Les mer herhttps://www.medievekst.no/Digital/NSK/utgaver/nsk2019-11/index.html

OPPGITT: Fylkesskogmester Stein Bomo i Rogaland viser fram et av mange hogstfelt der skogen er hogd i sin beste vekst – og det ikke finnes spor av foryngelse.