Ukategorisert

«Skogbruket – den nye miljøbevegelsen»

Journalisten, forstkandidaten og filmprodusenten Sverker Johansson mener det er mulig for skogbransjen å bygge miljøstempel som merkevare. Men det krever en ærlig bransje som legger ressurser i å bygge og fortjene troverdigheten, mener han.Sverker Johansson har arbeidet med omdømmebygging for svensk skogbruk. Han driver blant annet et prosjekt i samarbeid med forskningsmiljøet ved SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) og lager filmer med faktabaserte budskap. En av filmene har til og med vunnet pris på lmfestivalen i Cannes. Johansson er både jägermester (svensk forstkandidat) og journalistutdannet og har jobbet med kommunikasjon nesten hele sitt yrkesaktive liv. I desember snakket han om omdømmebygging av bransjen for svenske småskogeiere – et møte i regi av Ladvik Skogbrukarklubb og Föreningen Skogen.

På møtet kom det frem at mange svenske skogeiere føler seg stigmatisert og blir personlig berørt når skogbruket omtales nega- tivt i den polariserte mediedebatten. Og ere føler ofte at de personlig får skylda for mye av det de store skogsbolagene gjør, for eksempel de store hogstflatene. Mens direktørene i de store skogsbolagene kan sitte mer beskyttet i sine posisjoner. Møtet het også: «Skogeieren, elsket eller hatet?»