Aktuelt

Stål-vane er vond å vende

Pris blir gjerne brukt som et argument for å bygge landbruksbygg i stål. Men dette argumentet ble slått i hjel på fagdagen om landbruksbygg i tre på Østre Romerike nylig. For når bygget planlegges med tre som materiale fra starten av, er tre konkurransedyktig.Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.