Forskning

Moderne trebein?

Hvordan bruke nanocellulose i nytt kroppsvev? Det arbeider professor Kristin Syverud  på PFI med.Kirurger erstatter eller reparerer skadet kroppsvev daglig. Utviklingsområdet for vevsteknologi (tissue engineering) har til hensikt å regenerere skadet kroppsvev ved å kombinere celler fra kroppen med høyporøse «stillas»-biomaterialer, som funge- rer som maler for vevregenerering, for å styre veksten av nytt vev, skriver Fergal J. O ́Brien i en artikkel om biomateriale som «stillas» for vevsgenerering.i ScienceDirect.

Syverud arbeider med hvordan nanocellulose fra tre kan brukes som et slikt «stillas», fordi det på en god måte fyller de egenskapene en slik byggekomponent i kroppen må ha. Og hun kan berette om gode resultater på benstruktur; det første som er naturlig å jobbe med, i følge Syverud. – Benstruktur og cellulosestruktur er ganske likt. Slik kan vi bygge benstruktur av nanocellulose med en 3D-printer som kan brukes som stillas for stamceller og med de rette signalene kan bli en kroppsdel, forteller hun. Først ut ser ut til å kunne bli benstruktur til kjever. – Her er det stort behov både for å rette opp medfødte feil og for trafikkskadde, påpeker hun. Senere kan andre kroppsdeler bli aktuelt, slik som deler av nervesystemet for eksempel. Forskningen går imidlertid med små steg, for å sikre utviklingen. – Vi kan ikke risikere at det gjøres feil på folk, derfor arbeider vi nå med å teste resultatene våre på dyr. Og det ser lovende ut, forteller Syverud. Hun innser at å produsere kroppsdeler av nanocellulose ikke vil kreve store tømmervolumer fra de norske skogene, men understreker at produktet vil få en høy pris. Det er imidlertid et stykke igjen til dette blir hyllevare. Syverud ser at det er en del år igjen med forskning før det kan bli et kommersialisert produkt forutsatt at prosjektet får nok midler.