Premium - Plus

Rekordavvirkning i første halvår

Fra januar til juni ble det ifølge tallene fra Skogdata målt inn nesten 5,7 millioner kubikkmeter. Det er drøyt 60 000 kubikkmeter mer enn i første halvår i rekordåret 2019.

 Tar vi med innmålingen i juli er det så langt i år avvirket 6,3 millioner kubikkmeter. Og selv om prisstigningen på tøm­ mer ikke er på samme nivå som prisstigningen i trelastmarkedet for tiden, er sagtømmerprisene de høy­ este vi har sett i løpet av den tiden Norsk Skogbruk har formidlet denne statistikken. I juli var gjennomsnittsprisen på sagtømmer av gran for hele landet 578 kroner. Det er 18 prosent høyere enn i januar i år og 32 prosent høyere enn samme måned i fjor. Prisen på sagtømmer av furu er også høy, den var på 541 kroner i juli. Furuprisen har økt med 11 prosent siden januar og 26 prosent siden juli i fjor. Massevirkeprisene endrer seg lite for tiden. I juli var gjennomsnittspri­ sen for gran 252 kroner per kubikk, og for furu var den 249 kroner. Gjennomsnittsprisen for alt virke innmålt i juli gikk markant ned i for­ hold til i juni. Dette er vanlig og skyl­ des at andelen massevirke er større i volumet innmålt i juli. •