Økonomi og marked

Moderat prisnedgang på massevirke