Aktuelt

Volumet kulminerer, tilveksten faller

Fortsatt øker det stående volumet her i landet, men langsommere enn før. Tilveksten faller nemlig, den ble beregnet til 22,1 millioner m³ årlig i perioden 2015-19, det er 1,8 millioner m³ mindre enn i forrige femårsperiode.SSB publiserte nylig data fra Landsskogtakseringens 11. takstomdrev, utført i perioden 2015-19. Og resultatene viser at den ressursoppbyggingen som har funnet sted i hele Landsskogtakseringens 100-årige historie, nå er i ferd med å stoppe opp.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 9. her