Premium - Plus

Intens mobilisering før plantesesongen

Midt i april tyder lite på at landet vil bli gjenåpnet tidsnok til at utenlandsk arbeidskraft vil kunne bidra under vårens plantesesong. Det arbeides derfor hardt for å få skogeierne til å plante selv og for å skaffe nok arbeidskraft. Målet er at ingen av de 30 millioner plantene som er produsert for vårsesongen må kasseres.

 Flere av aktørene i skogbruket har annonsert etter norsk arbeidskraft, helst folk som kan trå til et par måneder allerede fra slutten av april. Og responsen er absolutt til stede, men det er et stykke å gå fra interesserte henvender seg til plantene er i bakken. Og tiden er knapp.

GLAD FOR SNØ – Vi har annonsert på finn.no og sammen med SB Skog hatt møte med NAV-regionene på Østlandet. Nå har vi en liste med nesten 100 navn, men vi har ikke gjennomgått den ennå, sier skogsjef Lars Kristen Haug i Viken Skog. Han sier plantingen allerede er i gang i Vestfold og at de der ser ut til å klare sine forpliktelser ved hjelp av lokale underentreprenører. – Vi mangler vel arbeidskraft til et par millioner planter, først og fremst innover i landet. Men der er det heldigvis fortsatt en god del snø, så vi har noen uker på oss, sier Haug. –

BLIR KREVENDE Sverre Holm, skogkultursjef i Glommen Mjøsen Skog, legger ikke skjul på at det blir en utfordring å få ut alle plantene som skal i bakken i vår, selv om Stortinget kommer opp med ekstra midler (se egen sak side 8). – Vi skal ha ut 8,5 millioner planter og pleier å ha inn 200 utenlandske skogsarbeidere. Å erstatte disse med norske er en kjempeutfordring. Vi hadde i fjor rundt 200 henvendelser fra folk som var interessert i å plante. Bare en liten andel kom seg til skogs og vi endte med rundt ti som plantet hele sesongen, sier Holm. Han forteller videre at de har tatt grep for å forlenge vårsesongen. – Vi har gjort avtale med planteskolene om at en del planter tines opp senere, slik at vi i hvert fall kan holde på ut den første uka i juli. Dermed kan vi nyttiggjøre oss skoleelever og studenter noen uker. Vi som jobber i Glommen Mjøsen tar også mål av oss til å sette ut en halv million planter selv, sier Holm.

BEKYMRET FOR KONSEKVENSENE I Allskog forteller skogkulturansvarlig Ole Andre Hestmo at de skal ha ut rundt 4 millioner planter. – I fjor plantet skogeierne selv rundt en million planter, vi oppfordrer naturligvis sterkt til det i år også. Men vi har også annonsert etter plantehjelp og har nå fått rundt 100 søkere. Her samarbeider vi med Manpower om rekruttering og utplukking av aktuelle, som så blir kurset ved hjelp av skogskolen.no. Vi er nå interessert i folk som kan begynne med en gang. Plantesesongen er allerede i gang på Møre og her trenger vi mannskap. Ellers er det mye snø i Trøndelag og nordover, og jeg håper og tror vi skal ha tilstrekkelig mannskap tilgjengelig når plantingen kan begynne her, sier Hestmo. Mye av plantingen i Allskog har de senere årene vært utført av underentreprenører som Tin Milovanovic Skogservice og Ringsaker Skogtjenester. Hestmo er bekymret for den framtidige effekten av at disse nå ikke kan levere. – Arbeidskraften de benytter har vært her i mange år og har solid kompetanse på skogkultur. De har basert seg på denne inntekten og blir nå nødt til å finne arbeid andre steder. Det er ikke sikkert det blir så enkelt å få disse tilbake igjen, sier han. –

AVVENTER LITT AT Skog gikk i fjor bredt ut for å rekruttere norsk arbeidskraft og eksempelvis ble all plantingen i Agder foretatt av lokale skogkulturentreprenører som hyret inn permitterte og annen tilgjengelig arbeidskraft. – I år sitter vi på gjerdet litt lenger. Det kommer jo visse signaler om lettelser på innreiserestriksjonene og silingen av alle som melder sin interesse er svært arbeidskrevende, sier skogsjef Knut Nesland. Han forteller at skogkulturansvarlig på Vestlandet, Vidar Jørdre, nå blir nedringt av folk etter et NRK-innslag om at skogbruket trengte plantehjelp. – Her har vi fått til et opplegg, slik at de interesserte må svare på en del spørsmål via questback. Det gir oss et bedre grunnlag for å vurdere hvem vi vil ta videre kontakt med, forklarer han. Men Nesland sier de fortsatt mangler arbeidskraft til om lag en million av de 2,9 millioner planter de skal ha ut i vår, hovedsakelig i Agder og på Vestlandet. – I løpet av en ukes tid må vi vurdere om vi skal gå bredere ut i de regionene vi fortsatt har dårlig dekning, sier han. –

HARDT ARBEID Marte Storebø er skogkulturansvarlig for Nortømmer i Vestland og Rogaland og skal ha ut rundt 350 000 planter. Hun forteller at mye av fjorårets planting ble utført av det svenske selskapet Best Planter, med hjelp av litauisk arbeidskraft. Det blir det ikke noe av i år, det må jobbes for å mobilisere lokalt. – Vi har nettopp hatt møte med Statsforvalteren i de to fylkene, som bruker sitt apparat til å mobilisere i kommunene. Det har resultert i flere henvendelser allerede. Men det er hardt arbeid å plante i denne regionen, med bratte lier hvor det kan være vanskelig å ta seg fram på grunn av mye hogstavfall, sier hun. •