Premium - Plus

Dialog på direkten

Glommen Mjøsen har tatt digitale møter ett skritt videre og arrangerte sitt årsmøte som en kombinasjon av TV-sending og nettmøte. Det førte til en aktiv årsmøteforsamling i de tusen (rettere sagt hundre) hjem.

 Administrasjon og styre hadde leid studio og produksjonshjelp av Fabelaktiv på Hamar og stilte med ordfører, styreleder og administrerende direktør i studio. Og flere fra administrasjonen i kulissene. 70 stemmeberettigede og ytterligere 20–30 gjester var påkoblet fra hver sine kroker og kriker i skogeiersamvirkets område.

Målet med å bruke et studio på denne måten, var å gjøre årsmøtet litt mer levende enn et vanlig nettmøte, og legge til rette for dialog og debatt. Den tradisjonelle gjennomgangen av årsmøtepunktene var allerede presentert på ordinære nettmøter rundt i samvirkets områder, så nå gikk man løs på generaldebatten med en gang. Den ble gjennomført som en samtale mellom styreleder Heidi Hemstad, administrerende direktør Gudmund Nordtun og ordfører Ellen Fauske Bleness. Hemstad og Nordtun svarte på muntlige og skriftlige spørsmål fra årsmøtedelegatene og Nordtun flettet inn orienteringer fra årsmeldingen underveis. Responsen var god, Bleness måtte sortere og sile i de innkomne spørsmålene for å komme igjennom temaene som sto på dagsorden. Da den daglige driften, tømmerprisene, eierskapet i Moelven, miljø og bærekraft, næringspolitikk og eierorganisasjonen var debattert, økonomien gjennomgått og vedtak og valg gjennomført, hadde det gått fire timer.

Om prispolitikken til skogeiersamvirket sa Gudmund Nordtun blant annet dette:

– Grovt sett har vi priser som følger kommunegrensene, relatert til nærheten til industrien. Men for tømmermarginen, som er det organisasjonen lever av, er prinsippet at den skal være lik over alt. I tillegg har vi et prinsipp om ytelse mot gjenytelse, det vil si at vi premierer tømmer som for oss er mer verdt, fordi vi mangler denne typen tømmer for å fylle leveranseforpliktelsene våre.

Om hvordan Glommen Mjøsen responderer på prisutviklingen mellom massevirke og skurtømmer, sa han dette:

– I begynnelsen av 2020 strammet sagtømmerkjøperne inn, mens massevirkekjøperne sa at de trengte mye virke. Og så ble det helt motsatt. Vi kontraherte mye massevirke på begynnelsen av året som vi måtte slite med gjennom året, og derfor ble ikke effekten større enn det vi ser. Men med produksjonen så langt i 2021 – når vi korrigerer for det veilageret vi hadde ved årsskiftet, som nesten var skrapet for skurtømmer og langt høyere for massevirke – ligger vi på 63–64 prosent sagtømmer. Det mener jeg er et signal om at både vi og dere responderer på de endringene som er i tømmermarkedet.

Om hva som skjer med tømmerprisene nå som trelastprisene går til værs, sa han:

– Vi gjør det vi kan for at tømmerprisen skal følge etter. Men tradisjonelt sett harmonerer ikke tømmerprisen og trelastprisen hundre prosent, som regel blir sagtømmerprisen ikke med helt opp, men de blir heller ikke med helt ned. Det er klart at vi forventer en prisøkning på sagtømmer nå utover året, og vi jobber for og forhandler om det.

Om eierskapet i Moelven sa Heidi Hemstad at:

– Vi står trygt i styret på at vi skal være 67-prosent-eiere en tid framover, fordi det gir oss ro til å sette organisasjonen vår med tanke på å være en så stor eier. Og vi har økonomiske muskler til å kunne gjøre det. Det var ikke gitt for kort tid siden. Vi må venne oss til at vi nå er et konsern med 13 milliarder i omsetning, kontra Glommen Mjøsen på to milliarder. Styret i Glommen Mjøsen er i hovedsak bedriftsforsamlingen i Moelven, vi har sju av våre i bedriftsforsamlingen, og det er viktig for at vi skal kunne følge med og forstå selskapet, og være gode eiere.

– og Gudmund Nortdtun sa at:

– Jeg tror ikke vi hadde klart Moelvenoppkjøpet om vi ikke hadde vært fusjonert. Med den tiden som var til rådighet for å få på plass midlene som trengtes ville det vært krevende om vi bare hadde vært Glommen eller bare Mjøsen. – Både vi og Moelven er bevisste på at vi håndterer tømmerpris med en armlengdes avstand, at vi skal ha reelle forhandlinger på godt og vondt, og det har vi. Og vi har ikke noe forsyningsansvar overfor Moelven selv om vi eier dem.

 

Med et driftsresultat på 20 millioner og et årsresultat på 66 millioner kroner i morselskapet, vedtok årsmøtet styrets innstilling om å utbetale avkastning på andelskapitalen og tilleggskapitalen med makssatsen 3,56 prosent, og en etterbetaling på tømmer for samhandel i 2019 og 2020 med kr 13,50 for begge årene. Fjorårets etterbetaling ble ikke gjennomført fordi verden så ut som den gjorde da. Forslaget fra styret nå var å utbetale dette pluss kr 13,50 for samhandel også for 2020. Totalt blir det dermed utbetalt 75 millioner kroner til andelseierne. Styreleder Heidi Hemstad ble gjenvalgt uten motkandidat. Som nytt styremedlem kom Sigrid Bergseng fra Lillehammer inn. Hun erstatter Alfred Gullord som ikke tok gjenvalg. Torun Heringstad ersatter Egil Magnar Stubsjen som valgkomiteens leder. •