Portrett

Skognæringen er en strategisk viktig næring for Norge

Portrett: Jonas Gahr StørePartilederen i Arbeiderpartiet kan få stor innflytelse på norsk skogpolitikk, hvis valget går hans vei. Noe som vil dreie seg om mye mer enn hvorvidt staten bør redde Norske Skog eller ei. Og Gahr Støre mener skogbruket blir en viktig del av det grønne skiftet og dermed næringsutviklingen i Norge fremover. Og at Statskog må være en del av drivkraften.

Media har vært fylt av debatten om Norske Skog nå mens fristen for å få til en refinansi­eringsavtale for selskapet er i ferd med å løpe ut. Mange innlegg har handlet om hvorvidt staten bør blande seg inn eller ikke. Og selv Høyres statsminister Erna Solberg åpner for at staten kan gripe inn hvis arbeidsplasser og norske fabrikker står i fare. Støre syns imid­ lertid det har vært gjort for lite for å sikre lønnsomheten og arbeidsplassene i skog­ næringen i utgangspunktet, og vil bruke eksisterende virkemidler til å bidra til bedre lønnsomhet for Norske Skog. – Men å innfri gjelden vil ikke være god industripoli­tikk. Det vil bare redusere eiernes tap, ikke arbeidsplassene og aktiviteten, påpeker han. Nedleggelser av treforedlingsindustri har imidlertid ført til en strøm av tømmer ut av landet de siste årene. Et konkurstruet Nor­ske Skog gjør ikke saken bedre…

Les mer av hva Støre sier om skogbruk i Norsk Skogbruk 7/8