Portrett

Portrettet: Arne Jebsen – Industribyggeren

Det skorter ikke på ideer og initiativer til ny treforbrukende industri her til lands, men det er svært langt mellom reelle investeringer. Arne Lange Jebsen er imidlertid sentral i etableringen av ikke mindre enn to nye fabrikker på Østlandet.Les mer i Norsk Skogbruk nr 3