Portrett

Portrett Jens Ulltveit-Moe: Ser etter lønnsomme, klimavennlige prosjekter

Jens Ulltveit-Moe har tjent seg rik på tankfart og annen oljerelatert virksomhet. Men han fikk en «klimavekkelse» i 2004 og kvittet seg etter hvert med sine fossilbaserte investeringer, til fordel for fornybare aktiviteter. Han er stadig interessert i trebasert virksomhet i Norge, men har hittil ikke kommet i posisjon.Jens Ulltveit-Moe gir seg slett ikke ut for å være noen skogbruker, han er utdannet siviløkonom fra Bergen og har mastergrad i internasjonal politikk fra USA. Men helt uten skoglig bakgrunn er han ikke. – Jeg har arvet 1200 daa skog som hører til gården Ulltveit i Gjerstad. Når jeg nå hogger det jeg var med min far og plantet, innbringer eien- dommen rundt 30 000 kroner i året. Da jeg var gutt ga den omtrent samme bidrag som min mors lærerlønn. Det setter utviklingen i perspektiv, sier han.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.