Portrett

Olav Fjell, styreleder i Moelven: – En sterk kjøper av norsk tømmer

– Moelven skal være en sterk kjøper av norsk tømmer. Det krever god lønnsomhet. Dette henger sammen, mener styreleder Olav Fjell, som ikke ser noen motsetning mellom disse målene.Olav Fjell ble hentet inn som styreleder i Moelven i 2015 etter en periode med svake resultater og uro i administrasjon og styre, som endte med skifte av både administrer- ende direktør og styreleder. Men fra 2014 har resultatene i Moelven gått oppover igjen, og Fjell som nylig var på styremøte og bedriftsforsamling kan melde om god stemning og jevn jobbing.

– Fordelen da jeg kom inn, var at jeg ikke hadde tilknytning til noen av grupperingene i selskapet, så det var lett å representere alle eierne. Da jeg overtok hadde administrasjonen allerede forberedt situasjonen og lagt en god plan for å samle laget, sier han. Fjell kunne bidra med bred administrasjons- og styreerfaring fra andre bransjer som Statoil, Hurtigruten og bankvirksomhet – Det er alltid noen fellesnevnere i store systemer som har overføringsverdi, selv om utfordringene i de ulike bransjene kan være unike, kommenterer Fjell.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.