Portrett

Bratt start for Stora Ensos nye virkeskjøper

Stora Enso utreder mulighetene for å doble produksjonen av masse ved Skogshall på Karlstad i Sverige. Vedtas dette neste år vil konsernet, som allerede bruker 12 millioner m3 i Sverige årlig, trenge enda mer tømmer. موقع قمار Ny virkessjef Johan Djurberg blir neppe arbeidsledig med det første.Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 12: