Økonomi og marked

Norske Skog: Konverterer papirmaskiner til bølgepapp

Norske Skog planlegger å konvertere avispapirmaskiner i Golbey i Frankrike og Bruck i Østerrike til produksjon av bølgepapp basert på returpapir. Dermed reduseres avispapirkapasiteten med 360.000 tonn, samtidig som det introduseres 765.000 tonn med bølgepappkapasitet på markedet.Se hva Sven Ombudstevdt mener om investeringer i utlandet kontra Norge i Norsk Skogbruk nr 6.