Økonomi og marked

KLP investerer 200 nye millioner i skog

Interessen for skogeiendom er stigende, både som investeringsobjekt og som reservoir av biomasse. Det skjønner også vårt eget KLP som tidligere har investert 1,5 milliard kroner i skog i Sverige, Finland og Baltikum. Nå legger de nye 200 millioner på bordet til samme formål. 

For tre år siden gjorde KLP den første investeringen i skog. Det skjedde gjennom det svenske selskapet Silvestica, som er et alternativt investeringsfond etablert på initiativ av den svenske banken SEB. Skogselskapet skulle kjøpe skogeiendommer i Sverige, Finland og Baltikum. Til slutt endte investeringen fra KLP opp på 1,5 milliarder kroner.

Etter at målene for det første selskapet ble nådd, oppretter svenske SEB nå et nytt Silvestica 2-selskap som KLP går inn med 200 millioner kroner i.

– Investeringer i skog er svært langsiktige og passer godt med KLPs behov for investeringer med stabil, langsiktig og god avkastning. العب روليت KLP har en strategi om å øke klimavennlige investeringer, og Silvesticas bærekraftstrategi er i tråd med våre ønsker og ambisjoner på dette området. Med gode erfaringer fra det første Silvestica-selskapet blir vi gjerne med videre og investerer mer penger i skog, sier Harald Koch-Hagen, som er direktør for strategisk aktivaallokering i KLP.

Alti følge en pressemelding fra KLP.

 

Samtidig kommenterer svenske Skogen nettopp de voldsomme eiendomsprisene på skogen siste årene. Og undrer om skogen har blitt rene investeringsobjektet bare for prisstigningens skyld. لعبة الدمبلة

Men faktum er at mange også varsler at det kan  bli underskudd på biomasse til alt oljeprodukter skal erstattes av i fremtiden, sammen med alle de politiske verneambisjonene, og i den forbindelse er det også stor interesse for å eie skog. Både som investeringsobjekt og som biomassebank  øker altså interessen. Det kunne Danske Banks Erik Backmann fortelle på Danske Banks skogkveld før jul. Da kom det fram  at eiendommer med ung skog nå for første gang også er svært populært. مراهنات Prisen på såkalte tilveksteiendommer har økt med hele 75%. Prisen på eiendommene med mye hogstklart virke, har også økt, men ikke med mer en 25% kan Backman fortelle. – Folk har forstått fotosyntesen og nå prissetter markedet det, kommenterer han.