Økonomi og marked

Glommen Mjøsen Skog: Solid drift, økt gjeld

Driftsmessig har Glommen Mjøsen Skog kommet seg greit gjennom koronaåret. Men det store oppkjøpet av Moelven-aksjer har skaffet samvirkeforetaket milliardgjeld.

  

 

Til tross for en dårlig vinter og noen ukers korona-nedstengning i fjor vår omsatte Glommen Mjøsen Skog-konsernet 3,37 millioner m³ i 2020, nedgangen fra 2019 er dermed bare på 70 000 m³ og i årsmeldingen konstateres det tilfreds at markedsandelen har økt fra 29,7% i 2019 til 31,4% i 2020. Også skogkulturaktiviteten var på et høyt nivå, Glommen Mjøsen Skog solgte 14,7 millioner planter i 2020, 200 000 mer enn året før.

– ARMLENGDES AVSTAND Som kjent endte diverse tumulter i fjor vinter med at Glommen Mjøsen Skog ble eier av hele 78,8% av aksjene i Moelven. Dette betyr at Moelven formelt sett anses som et datterselskap og at regnskapstallene konsolideres inn i Glommen Mjøsens konsernregnskap. Dette fører til rundt en seksdobling av alle tall og gjør det ganske lite sammenlignbart med året før. Men i årsmeldingen understrekes det at eierskapet forvaltes på forretningsmessige betingelser «og at all samhandel foregår med en armlengdes avstand».

RENTER – OG UTBYTTE Men morselskapets regnskap kan sammenlignes med året før, og her framgår det at Glommen Mjøsen Skog i fjor hadde et driftsresultat på 22 millioner, en forbedring på 42 millioner fra fusjonsåret 2019. Finansresultatet er imidlertid betydelig redusert, fra 106 til 48 millioner, noe som i hovedsak skyldes 39 millioner i økte renteutgifter for å betjene lånet som ble tatt opp da Glommen Mjøsen kjøpte Moelven-aksjer for rundt 850 millioner. Men den økte eierandelen innebærer ikke bare kostnader, som kjent hadde Moelven et godt år også i 2019 og avleverte i fjor et utbytte til sin største aksjonær på mer enn 70 millioner kroner. Og i 2020 ble Moelvens resultat nesten doblet, så alt tyder på at Glommen Mjøsen kan bokføre et større utbytte i sitt 2021-regnskap.

FÅR RÅD TIL NYE KLÆR Årsresultatet blir dermed 68 millioner i pluss, og selv om egenkapitalandelen nå er redusert fra 83 til 46% anser styret likevel at gjeldsbelastningen er akseptabel. Årsberetningen er i det hele tatt preget av nøktern optimisme, økt trebruk er en trend som ser ut til å vare ved og skogens klimabidrag får økende aksept i samfunnet. Det er sikret avsetning av planlagte avvirkningsvolumer i 2021, men det understrekes at usikkerheten for hva som kanskje utover året er stor. Men kanskje går det bra nok til at man kan «rulle ut» Glommen Mjøsens nye logo, en kostnad som ble satt på vent i det usikre året 2020. •