Aktuelt

Eksporterer mindre trelast og mer sagtømmer

Eksporten av trelast faller med hele 10,8 % og eksporten av sagtømmer øker med 10,8 % sammenlignet med samme periode i fjor. Men salget av trebaserte byggevarer øker. 

Det skriver Treindustrien i en pressemelding. Salget økte med 1,6% siden mai i fjor  og med 9,6% siden april i år  – både av trelast, konstruksjonsvirke og impregnert virke. Grunnene er flere, men de internasjonale trendene styrer mye. Men også nasjonalt er etterspørselen stor. Et marked so prioriteres i følge Treindustrien:

– Fortsatt fall i eksport skyldes at produsentene prioriterer kunder i Norge, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien som også kan fortelle at deres kartlegging av medlemmer viser at lagernivåene er svært lave. — Situasjonen preges fortsatt av ubalanse i markedet både internasjonalt og nasjonalt. العاب الربح Men bedriftene jobber på spreng for å sikre produksjon og lager i en utfordrende tid preget av pandemien, sier Finstad.

 

Videre opplever Treindustrien at tilgang på råvarer skaper ubalanse i markedet:

– Treindustrien benytter den delen av tømmeret som er egnet til bygningsprodukter. Den andre delen av tømmerstokken som ikke kan brukes til bygningsformål er massevirke som går til produksjon av biokjemi, papir, fiberplater, fjernvarme og markedsmasse. لعبه bingo Tilgang på sagtømmer avhenger av avsetning på massevirket. Problemer med avsetning av massevirke gir en vedvarende utfordring som skaper ubalanse i markedet for trebaserte produkter, i følge pressemeldingen. العاب قمار مجانا

 

Les mer om det brennhete trelastmarkedet i neste Norsk Skogbruk som kommer ut tl uka. Da har vi snakket med Bergene Holms Erland Løkken som er strålende fornøyd. Men også Splitkons Direktør Morten Johansen som er avhengig av de nå skyhøye trelastprisene. Og på Viken Skogs årsmøte var mange misfornøyde med hvordan sagtømmerprisene er i forhold til trelasten nå. Det kan du også lese mer om. Norsk Skogbruk nr 6. er snart i din postkasse og på nett.