Økonomi og marked

AT Skog: Redusert volum og driftsresultat

Av årsmeldingen framgår det at tømmervolumet falt med 8% fra rekordåret 2019 til 2020, det tilsvarer 111 000 m³. لعبة عجلة النقود Og en gjennomsnittlig prisnedgang på mer enn 50 kroner pr m³ for massevirke sørger for kraftig redusert tømmermargin. Til sammen medførte dette at driftsresultatet ble redusert fra 10 til 2 millioner kroner.

 En vesentlig årsak til resultatnedgangen er den vanskelige avsetningen av massevirke og store bilvegslagre bygget seg opp utover våren og sommeren. «For å opprettholde høy aktivitet har mye massevirke blitt redusert til andre deler av verdikjeden og dermed påført AT Skog et tap», er formuleringen i årsmeldingen. På godt norsk betyr det at rundt 40 000 m³ massevirke ble fliset til energi og fikk dermed rundt halvert sin verdi.

REDUSERT EKSPORT Dette bidrar også til at eksporten av massevirke fra AT Skog gikk betydelig ned. I 2019 ble nesten 212 000 m³ eksportert, i 2020 var tallet 115 000 m³. I stedet er mengden «massevirke solgt i Norge inkl. bet365 arab ved og bio økt fra 307 000 m³ til 436 000. Volumet av omsatt sagtømmer har derimot økt både innenlands og utenlands, med henholdsvis 80 000 og 42 000 m³. Dette viser at den bevisste dreiningen mot sagtømmerrike bestand har hatt effekt, om tallene i årsmeldingen stemmer har sagtømmerandelen har økt fra 57,4% i 2019 til 63,1% i 2020.

GEVINST PÅ AKSJESALG Til tross for redusert volum og lavere tømmermargin gjøres AT Skogs regnskap for 2020 opp med et rekordstort overskudd på 42 millioner kroner, det skyldes gevinst på salg av samvirkeforetakets Moelven-aksjer. قواعد لعبة البولينج AT Skog valgte å avvikle sin eierandel i Moelven da Glommen Mjøsen kjøpte seg opp til en så stor andel at deb fikk utløsningsplikt for de resterende. Denne operasjonen flyttet 120 millioner kroner i AT Skogs balanse fra aksjer og andeler til markedsbaserte verdipapirer, men egenkapitalen økte fra 254 til 293 millioner kroner. En del av disse midlene har siden blitt utbetalt til nettopp Moelven, da AT Skog ble heleier av Telemarksbruket. Siden har samvirkeforetaket også kjøpt Eikås Sag, men begge disse transaksjonene har skjedd etter nyttår og påvirker dermed ikke regnskapet for 2020.