Leder

Sunnere balanse og ellers gode vibber

I 2015 stod høy aktivitet i skogen og stort uttak i grell kontrast til driftsunderskudd hos de fleste tømmeraktørene. I 2016 ser dette i stor grad ut til å ha stabilisert seg. Rekorduttaket i fjor var på 10,4 millioner m3 og dermed det nestbeste siden 1920-tallet. Og foreløpig i år har januar og februar vært rekordmåneder. Alt borger for fortsatt oppgang og kanskje enda et rekordår når det gjelder hogst. Da er det gledelig at også driftsresultatene stort sett går i pluss.Allskog har gjort en helomvending og leverer i 2016 det beste resultatet på 20 år. AT Skog ser også ut til å ha regnet bedre på utgifter og inn- tekter i 2016 enn året før. Mjøsen varsler om full fart, både for hogst, planting, ungskogpleie og gjødsling. At det skjer ting på skjøtselsiden, gir optimisme også for fremtidsskogen. Glommen og Nortømmer leverer også positive resultater. Vestskog kan melde om stor aktivitet til den kanten av landet å være, med bruk av nye kaianlegg blir de også kvitt varene. Merhogst av sitka og også bedre betalt for denne er dessuten gledelige nyheter og kan kanskje være med å vise dette treslagets fortreffelighet på rette planteplasser. Unntaket er Viken som heller ikke i år klarer positivt driftsresultat – som har vært vars- let i flere år. Henger det fortsatt igjen en noe over- modig pris-kampånd? قواعد لعبة البوكر

Tømmerprisene synes imidlertid jevnt over nå å være gode. Og kanskje er det mer å hente? Stafettpinnepennen jubler i dette nummeret. Den kommer fra Terje Brende i Bergene Holm som vil øke produksjonen fremover. Og blir det større kamp om råvaren kan prisen presses, særlig hvis trevareprisen stiger på sikt. For tiden er byggeaktiviteten nemlig stor både i Norge og Sverige samtidig, noe som gjør at markedene ikke stjeler kapasitet fra hverandre. Slik er det også optimisme å spore på trelastprismarkedet. Dette skjer parallelt med positive trender også på verdensmarkedet, skal vi tro markedsanalyser fra Danske Bank og WRQ (Woodresources Quartly). Verdenshandelen på trevarer skal i fjor ha økt med 12%, der Kina og USA leder an i etter- spørselen. Eksporten til Kina fra Sverige har økt, noe som også kan gi norske muligheter. Noe eksporteres allerede herfra via Sverige.

Selv massevirket har hatt en svak prisoppgang siste tiden. Ny kapasitet bygges både i Sverige og Finland noe som kan få innvirkning på de skandinaviske prisene. I alle fall på sikt hvis ikke nedleggelser kommer og svekker balansen igjen. Blir suget etter massevirket større, kan det kanskje stimulere til mer tynning som også kan løfte fremtidsskogen.

Nytt trykk på industrien gir dessuten ytterligere optimisme i næringen. Etter et tog av nedleggelser, underskudd og gjeldsnyheter siste tiåret kommer endelig hyggelige nyheter om ny industri, – Hunton på Gjøvik utvider og investerer, og på Kongsvinger settes nå opp en massivtrefabrikk (se portrett med Arne Jebsen side 18). For tiden har dessuten gjeldstyngede Norske Skog et pusterom, og jobber med mange nye spennende produkter – som ikke er papir.

Moelven er også i ferd med å bygge seg opp. Gode resultater de siste årene gir bedriften en slags pondus og dessuten rom til å satse og kanskje investere. Kanskje kan det også dryppe på andre bedrifter med synergieffekter? Gode Moelven-resultater er uansett med å styrke eierne og gir et kjærkomment finanstilskudd til noen av andelslagene. Det har vi sett lite av etter Norske Skogs nedtur. لعبه القمار روليت

Den spirende, men skjøre skogindustristemningen bør nå få best mulig vekstvilkår. العاب بوكر اون لاين Politikerne har foreløpig levert brukbart på transport – nå kan de også levere på industriutvikling. Industrimeldingen er rett rundt hjørnet og her har regjeringen anledning til å styrke norsk industri med komparative fortrinn. Norsk Industris Stein Lier-Hansen foreslår endog å forlate nærings- nøytralitets-prinsippet og sier at norsk trefored- lingsindustri kan vokse, men at det krever samme vilkår som svensker og finner. Med optimistiske vibber i naboland og på verdensbasis, bør norsk skogindustri nå gis sjansen til å henge seg på. Vi er så vidt i gang. Et politisk puff blir ikke feil.