Leder

Smertefull endring til det bedre?

Viken Skog og AT Skogs manøver før jul for å overta aksjemajoriteten i Moelven har skapt «en litt muggen tone i skogeierfamilien», som Mjøsen Glommens nestleder Ole Th. Holth uttrykte det på et skogeiermøte på Mysen nylig. Og både timingen og det faktum at transaksjonen kom helt overraskende på Glommen Mjøsen gjør det forståelig at dette blir oppfattet som en uvennlig handling.Mot dette kan det innvendes at stemningen i Skogeiersamvirket ikke var så mye å skryte av før denne tildragelsen heller, spesielt ikke mellom Viken Skog og det nyfusjonerte Glommen Mjøsen, som faktisk omsatte nøyaktig like mye tømmer i 2019.

Det er også mulig å se Moelven-kuppet fra Viken og AT som et velbegrunnet «takk for sist». Det såkalte hjemkjøpet av Moelven i 2006 var nemlig heller ikke preget av det helt store lagspillet. Fordelingen av aksjene og ikke minst aksjonæravtalene som ble inngått ga i praksis Glommen Skog kontroll over Moelven, mens Viken og AT ble sittende med ytterst beskjeden innflytelse.

Nå ligger det an til at Glommen Mjøsen beholder denne kontrollen, men det vil altså koste andelslaget dyrt. Spesielt må det være surt å bla opp de drøyt 400 millionene som det koster å kjøpe seg opp til 71 % av aksjene i stedet for tilstrekkelige 51 %. Men det kunne vært verre, dersom Viken Skog og AT Skog hadde benyttet seg av tilbudsplikten Glommen Mjøsen nå fikk, ville mange hundre millioner til t komme på bordet. 

Vi er i det minste glade for at det ikke skjedde og at Viken Skog som Moelvens største leverandør i stedet valgte å kjøpe seg opp i selskapet. Og vi får håpe at erkjennelsen av å være i samme båt overskygger den mugne tonen i familien i forhandlingene som nå står for døra. Kanskje går det også an å bli enige om en fordeling av aksjer og tillitsverv som er til å leve med for alle parter? Og det må da være bra for et konsern å bli kvitt eiere som ikke ønsker å være det.

Det må være lov til å håpe at endringene som nå skjer er til det bedre både for Moelven og for skogeierne. Og vi velger å tro at Moelven Industrier får et styre som setter selskapets ve og vel først, og ikke faller for fristelsen til å la sitt nå heleide trelastkonsern bli et verktøy i konkurransen om tømmeret.

Flere har vært inne på at de siste ukenes tumulter vil få konsekvenser for andelslagenes oppslutning om Skogeierforbundet, og dette spørsmålet ble klart adressert på Glommen Mjøsens møte i Mysen. – Hva med å bygge opp en egen næringspolitisk avdeling i stedet for å betale inn millioner til et forbund som ikke gjør jobben for oss, ble det spurt, ifølge referatet på skog.no. Vi vil på det sterkeste advare mot å trekke slike konklusjoner, denne lille næringen er da sannelig nok oppsplittet allerede. Det entydige rådet fra politikerne er da også at man må snakke med en stemme for å bli hørt. Det er et råd skogeierne og deres tillitsvalgte bør lytte til.