Kystskogbruk

En bonde med ansvar

Som for tiden arbeidende styreleder i Allskog og nylig gjenvalgt styremedlem i Norske Skog har Eilif Due en sentral rolle i to uhyre viktige bedrifter innen skogbruket i midt-Norge. Men på tross av mange utfordringer har Due stor tro på framtiden for dem begge.Eilif Due er bonde og driver gårdene Mo og Kolberg i Levanger. Men en god del av genene skriver seg fra hovedstaden, bestefaren Eilif var banksjef i Kreditkassen i drøyt 20 år.

– I Levanger havnet vi fordi min oldefar giftet seg med søster til den barnløse eieren av Mo gård, Carl Jelstrup. Etter hvert ble det bestemt at min far skulle overta gården. Han yttet da oppover til Trøndelag i 1943, forteller Eilif Due. اون لاين كازينو Faren Reidar gjorde seg etter hvert sterkt gjeld- ende i lokalmiljøet. Han ble ordfører i Levanger, stortingsmann for Senterpartiet 1977-89 og senere fylkesmann. Sist, men ikke minst var Reidar Due den første styreleder i Norske Skog, et verv han hadde i 22 år fra etableringen i 1961.

– Jeg kan godt huske at jeg var med far til Skogn og så på anleggsarbeidene. Det var svære greier, sier Eilif som var 8-9 år da det som da het Nord- en eldske Treforedling ble reist.

Senere ble det sivilingeniørstudier på unge Eilif. Han var ferdig utdannet ved NTH i 1977, og begynte deretter en 20 år lang karriere i oljeindustrien, hovedsakelig ved Aker Verdal.

– Men jeg har også bygd et sykehus, gliser han, og sikter til at han var utbyggingsdirektør for første byggetrinn ved St. Olavs Hospital i Trondheim. I 1986 overtok han gårdene i Levanger. Her dyrkes korn, poteter og gras til ammekyr på rundt 1000 daa.

– Jeg er en stor produsent av rødt kjøtt. كازينو الكويت I fjor leverte jeg mer enn 35 tonn med god samvittighet, i tillegg til at jeg solgte mange livdyr, forteller Due. اسرار لعبة البوكر Han skynder seg å legge til at to dyktige ansatte utfører det meste av gårdsarbeidet, slik at han for eksempel kan være daglig leder i Allskog inntil en ny direktør er på plass.

– Vi har fått mange interessante søkere på stillingen som adm. dir. i Allskog, og ansettelsesutvalget starter neste uke med intervjuer. Forhåpentligvis har vi dette klart i løpet av oktober, sier Due. Han sitter ikke selv i ansettelsesutvalget, dette ledes av All- skogs nestleder Inger Smågård.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr. 9.