Kystskogbruk

Allskog leverer til smelteverkene i nord

Avsetning på virke er en utfordring i Troms. Siden produktet er bjørkeflis, er aktuelle avtakere biovarmeanlegg og smelteverksindustri. Nå vil Allskog begynne å levere lokalt virke til smelteverket i Finnfjord, og håper volumet kan øke på sikt.I 2012 begynte Finnfjord ferrosilisiumsverk å bruke flis sammen med koks og kull som reduksjonsmiddel i sin smelteblanding. Første året leverte NEG flisa, men fra 2013 kom Allskog på banen. Siden har det kommet båtlaster fra Trøndelag og fylt plasthallene hos Finnfjord, men nå vil Allskog kanalisere lokalt virke dit i stedet.

Leier kaiområde av kommunen

– Vi har allerede begynt å hente fra nærmiljøet og levert. Rundstokker fra området skal flises på industritomt nede ved verket. Vi skal leie kaia på nabotomta av kommunen og sette opp flishogger der slik at Allskog Bio kan gjøre jobben nært sluttforbrukeren, bekrefter skogbruksleder i Allskog Jan Are Kristiansen. Han understreker at kaia må asfalteres først. – Det står vann der om vinteren og grusdekket vil kunne blande seg i flisa. Så foreløpig venter vi på Lenvik kommune som har ansvaret for å asfaltere. Kristiansen legger ikke skjul på at han begynner å bli utålmodig med å komme i gang på kaia, og gjerne skulle sett asfaltdekket der – helst i går. Han er imidlertid fornøyd med kaiområdet til flising. På den måten er det lett å få inn virke på båt, hvis det til tider blir trådt å få nok virke lokalt.

Tynningsfuru

Foreløpig har Allskog hatt en avtale på 15.000 fastkubikk i året, som ikke ser ut til bli økt. – Men det vi skal levere er mulig å hente lokalt. Det er bjørk og litt tynningsvirke av furu. Vi har et prosjekt nå der Statskog tynner med en entreprenør som mener å få økonomi i drifta (se sak på neste side). Han har tatt ut 800 m3 nå og mener at det går rundt med en trestørrelse i snitt 120 liter. Hvis dette prosjektet blir vellykket, er det store tynningsområder som kan tas fremover, og resultatet kan være at tynningsvirke kan dekke opp halve smelteverkskontrakten, tror Kristiansen. Resten må bli bjørk.

Mer til smelteverkene

Egentlig syns han det burde gå mer virke til Finnfjord.  – Elkem Salten hadde en avtale på 70.000 fastkubikkmeter. I år blir det hele 92.000 m3. De har funnet ut at sluttproduktet deres blir renere og gir bedre betalt med mer bruk av flis. Og hele smelteverks-Norge øker jo nå bruken av flis. Det er god klimapolitikk å ta ut lokal flis, skogen står jo der, – i stedet for å hente koks på båt fra Polen, understreker han. Salten smelteverk får flis fra sine nærområder, der det tas ut en god del virke. Sagtømmeret fra disse driftene samles opp på Salten Verk og går på båt sørover, når en last er klar. Kristiansen sier at med det volumet muliggjøres denne logistikken.

Lagring av flis: De tre siste årene har Allskog levert flisa på båt fra Trøndelag. I dag lagres trønderflisa i plasthaller, så den ikke skal fryse fast når den får regnvann i seg. Størrelse og form er viktig for at flisa skal gi den rette luftingen i blandingen. Til Finnfjord.
Lagring av flis: De tre siste årene har Allskog levert flisa på båt fra Trøndelag. I dag lagres trønderflisa i plasthaller, så den ikke skal fryse fast når den får regnvann i seg. Størrelse og form er viktig for at flisa skal gi den rette luftingen i blandingen. Til Finnfjord.