Kommentar

Store og små penger

Fangst og lagring av CO2 tilgodesees med 2,7 milliarder og regnskogssatsingen REDD+ videreføres med 3,2 milliarder. Bevilgningen til skogvern videreføres med 455 millioner kroner. Klimaplanting av skog på nye arealer får derimot ikke fem øre og omtales ikke med et ord i Klima- og miljødepartementets budsjett.Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 10.