Industri

Planteskolefusjonen foreløpig lagt på is

Fusjonsprosessen mellom Skogplanter Østnorge og Skogplanter Innlandet er foreløpig lagt på is. – Vi må konstatere at prosessen var mer tidkrevende enn vi hadde forutsatt, og at vi nå når vårsesongen står for døren må fokusere på drift hver på vår kant, sier Paal Tønsberg, styreleder og konstituert daglig leder ved Skogplanter Østnorge. 

Da de to selskapene sendte ut en felles pressemelding 10. oktober var planen at fusjonen skulle tre i kraft fra nyttår. Men litt uti november het det at en fusjonsplan skulle være klar innen utgangen av januar og at fusjonen kunne gjennomføres i løpet av april. Men nå sier Tønsberg at partene skal møtes igjen i løpet av mars, men at det i realiteten ikke vil bli noe videre framdrift før etter at vårens plante­sesong er over.

 

LEDERSKIFTE PÅ BIRI

Og siden sist har altså det skjedd at Arne Smedstuen har fratrådt som dag­ligleder for Skogplanter Østnorge as. Han får nå tittelen assisterende daglig leder og skal konsentrere seg om produksjon av planter.

– Lønnsomhet og økonomi er også en del av driften og det har jeg overtatt ansvaret for, sier Tønsberg. Mannen var direktør for den familieeide presennings­produsenten O.B. Wiik as fram til dette selskapet ble solgt i fjor.

Arne Smedstuen har arbeidet ved planteskolen på Biri i mer enn 40 år, de siste 12 som daglig leder. I løpet av den perioden har produksjonen ved Skogplanter Østnorge økt fra rundt 6 millioner til mer enn 20 millioner planter årlig. Smedstuen gir uttrykk for tilfredshet med at han nå kan fokusere på det han kan mest om, nemlig produksjon av planter.

 

NOK Å PUSLE MED

Ola Rostad er styreleder i Skogplanter Innlandet. Han bekrefter at partene skal møtes i første halvdel av mars, men at det da trolig vil bli enighet «om å trykke på pauseknappen» som han uttrykker det.

– Det har vist seg at dette ikke er så enkelt som vi først trodde. Det har hittil ikke vært mulig å få fram et tilstrekkelig godt vurder­ingsgrunnlag, det er jo viktig at vi sammenligner epler med epler, sier han. Rostad legger også til at Skogplanter Innlandet er i full gang med en stor­stilt utbygging på Sønsterud.

– Vi bygger nytt kjølelager, nytt produk­sjonsanlegg med utstyr for mekanisk behandling mot snutebiller. Dette er en spennende øvelse i en tid med sterkkostnadsvekst på viktige innsats­faktorer, forteller han. Men Rostad legger til at fusjonen ikke har blitt noendårligere idé selv om partene skulle komme til at de bruker 2023 til å konsolidere situasjonen på hver sin kant.