Aktuelt

Norske Skog og Bergene Holm flytter flis og tømmer fra vei til bane

En ny ordning flytter nå 800 trailerlass med flis og tømmer  over på jernbanen. Det er flistransport fra Bergene Holms sagbruk i Larvik og massevirke fra skog i området til Saugbrugs i Halden og sagtømmer i retur som nå flyttes.Det skriver Norske Skog og Bergene Holm i en pressemelding. Vi vil med jernbanefrakten av flis fra Larvik til Halden fjerne 800 trailerlass fra veiene. Dette er et godt trafikksikkerhetsgrep, men vil også være en glimrende miljøforbedring da utslipp av CO2 reduseres, forteller Kjell Arve Kure, administrerende direktør ved Norske Skog Saugbrugs. Tiltaket skal være en del av en større strategi for å få mer over på jernbane. I følge norske Skog skal det være flyttet hele 7500 vogntog over på bane siden 2015 og fram til i dag. Og det skal resultatene i 25% mindre CO2-utslipp i virkes- og flislogistikken.

Bergene Holm synes også fornøyde:  – Bergene Holm frakter 7-800 vogntog fra fabrikken i Larvik til Norske Skog Saugbrugs. Å benytte togpendelen mellom foreslått terminal i Larvik og til Halden vil gi en miljøriktig og effektiv transport mellom brukene. Dagens terminal i Skien er ikke en hensiktsmessig eller miljøeffektiv plassering for Bergene Holm da den ligger i feil geografisk retning og økte transportavstander og kostnader gir negativt miljøregnskap. Togpendelen vil også bidra til å sikre råstofforsyningen til sagbruket i Larvik ved at det kan ta sagtømmer på retur, sier Erland Løkken, administrerende direktør ved i Bergene Holm.

Togtransporten fra Amundrød til Norske Skog Saugbrugs rullet i gang allerede 20. november 2020, men krever ytterliggere tiltak for å redusere transportkostnader. Det viktigste tiltaket er å flytte laste- og lossestasjon fra Borgestad til Larvik Havn. Dette har Larvik Havn har søkt Larvik kommune om tillatelse til å gjøre. Kommunens behandling av søknaden ferdigstilles med møter i formannskapet og kommunestyret, henholdsvis 9. og 16. juni.

Alt i følge pressemeldingen.