Industri

Næringsministeren besøkte Hellefoss Paper

Næringsminister Jan Christian Vestre lovte da han tiltrådte å besøke 100 bedrifter før jul. Og han fikk bare gode nyheter da han 14. desember besøkte bedrift nr 98, Hellefoss Paper. Ved den tradisjonsrike bedriften skal det investeres både i nytt renseanlegg og oppgradering av papirmaskinen. 

Den mildt sagt tradisjonsrike bedriften ved Drammenselva har produsert papir siden 1898 og det påstås at dagens produksjonsutstyr står i den originale ramma. Like fullt produseres rundt 45 000 tonn treholdig bokpapir årlig. Innsatsfaktorene er 90 prosent mekanisk masse fra rundt 100 000 m3 massevirke av gran, som kjøpes innenfor en radius på 50 km. De siste 10 % er bleket sulfatcellulose fra SCA.

Siden 2004 er det Roar Paulsrud som har eid og ledet bedriften. Det har ikke bare vært enkelt, i 2013 bar det til skifteretten. – Da gikk alt gærne veien for norsk treforedlingsindustri, kostnadene gikk til himmels og krona var veldig sterk. For oss som eksporterer alt betyr det mye, men spikeren i kista var at vi over lang tid hadde blitt feilfakturert for strømforbruket og fikk en etterregning på mer enn 40 millioner, forteller Paulsrud.

Men etter en omstrukturering, der den lokale forretningsmannen Hellik Teigen kjøpte eiendommen og bygningene, fikk Paulsrud overtatt resten av boet og kunne fortsette produksjon med det samme mannskapet. Og idag er det helt andre toner fra Hellefoss Paper, produksjonen og med det tømmerforbruket skal økes. – Vi skal drive helkontinuerlig og øker fra 5 til 6 skift, samtidig som vi gjør en oppgradering på maskinen som vil øke farten på papiret. Da vil vi kunne øke produksjonen til 55 000 tonn og tømmerforbruket til mer enn 120 000 m3, fortalte han til næringsminister Jan Christian Vestre.

En annen trussel som lenge har hengt over bedriften ved Drammenselva er Miljødirektoratets krav om at utslippet av organisk materiale til elva skal reduseres. Det dreier seg om at mengden KOF (kjemisk oksygenforbruk) skal reduseres fra dagens rundt 35 kg pr produsert tonn masse til 8 kg. – Vi har kontinuerlig overvåkning av elva og kan dokumentere at vårt bidrag ikke utgjør noen målbar forskjell. Men nå biter vi i det sure eplet og investerer 65 millioner i et biologisk renseanlegg, fortalte Paulsrud.

Når det gjelder markedet for bokpapiret fra fabrikken i Hokksund er visst ikke det noe problem. – Det har det i grunn aldri vært, men nå er det rett og slett mangel på bokpapir. Folk slutter kanskje å lese nyheter på papir, men ikke bøker. Alt går ut av landet, det trykkes jo knapt bøker i Norge lenger. Men både Harry Potter-bøkene og Fifty shades of grey er trykket på papir herfra, fortalte Paulsrud til en stadig mer entusiastisk næringsminister.

Mer fra Hellefoss Paper i Norsk Skogbruks første papirutgave på nyåret.

 

HÅNDFAST: Næringsminister Jan Christian Vestre, som har et mål om å fordoble eksporten fra fastlands-Norgeinnen 2030, lot seg begeistre av den håndfaste verdiskapingen ved Hellefoss Paper as. Til venstre fabrikkens eier og daglige leder Roar Paulsrud.