Industri

Endrer Investinor-mandat i revidert budsjett

– Regjeringen foreslår å endre vedtektene for det statlige investeringsselskapet Investinor slik at de også kan opprette og forvalte fond sammen med private for å investere i skog- og trenæringen. Forslaget kommer i revidert  statsbudsjett som kom i går. 

500 millioner ble i 2013 øremerket investeringer i skog- og trenæringen gjennom statens investeringsselskap Investinor. Som en direkte reaksjon på å hjelpe næringen, da Södras produksjon på Tofte som den største av flere treforedlingsselskaper ble nedlagt.

Men det har vist seg vanskelig å få omsatt denne «investeringshjelpen» i praksis. Ordningen har vært kritisert for at mandatet i altfor stor grad krever for høy avkastning til å være et statlig instrument for å sikre investeringer i næringen. Så langt er det bare investert direkte i to selskaper, Kebony (180 millioner kroner) og Thermowood (millioner kroner).

 

I egen pressemelding påpeker Regjeringen at Stortinget har bedt om å legge rette for at mer av midlene investeres. Derfor ble det åpnet investeringer i mer modne bedrifter under mandatet, og i 2018 ble kom det opp et samarbeid mellom Investinor og aktører i skognæringen på inntil 50 millioner kroner for å øke investeringsaktiviteten, som det heter. Tre investeringer er gjort i denne sammenheng som Investinor forvalter.

Men nå ønsker altså Regjeringen mer fart i sakene og tettere samarbeid med private aktører. Det hevdes at Investinor blir kontaktet av private aktører som ønsker samarbeid om fond innenfor skogmandatet. Og Regjeringen mener det passer godt inn i Investinors oppgave som de beskriver slik i egen pressemelding:

  • Investinors formål er å bidra til økt verdiskaping gjennom å tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter, primært nyetableringer. I tillegg til risikokapital skal selskapet bidra med et kompetent og aktivt eierskap i porteføljebedriftene. Investeringene skal være i form av aksjer eller ansvarlige lån og skal foretas på kommersielt grunnlag og på like vilkår som private investorer.

 

I pressemeldingen skriver Regjeringen at denne endringen vil være med å legge bedre til rette med kapital og konkurransedyktige betingelser for økte investeringer i norsk treindustri for den grønne fremtiden.

– Norge har hatt små investeringer i skogindustri sammenlignet med våre naboland. Med denne endringen av mandatet til Investinor legger regjeringen til rette for økte investeringer i skog- og trenæringen som vil være en viktig del av framtidas grønne næringsliv, kommenterer næringsminister Iselin Nybø.