Industri

Emballasjepapir også fra Skogn

Men bestrebelsene på å legge om fra avispapir til produkter med økende etterspørsel foregår ved flere av Norske Skogs fabrikker. Fra Skogn rapporteres det om en vellykket prøveproduksjon av såkalt interliner.

Det er papiret som brukes som et mellomlegg i midten av tykk bølge- papp med to bølger, og markedet for dette finnes hovedsakelig i Asia.Det dreier seg foreløpig om testproduksjon i én dag, av 150 tonn interli- ner. Noe av dette er sendt til Asia for uttesting hos en kunde. – Prismessig ligger det på samme nivå som avispa- pir og etterspørselen i markedet har potensiale på opp til en million tonn, sier fabrikksjef Bjørn Einar Ugedal til Trønder-Avisa. Og så kan altså dette papiret produseres på eksisterende papirmaskiner uten investeringer.

– Det gir oss mulighet til å snu raskt om når markedet svinger. Avispapir vil fortsatt være hovedproduktet, men vi kan skifte raskt mellom kvalitetene. Dette er et godt eksempel på hva som bor i anlegget og de ansatte, sier Ugedal.

Prosjektet ble også nevnt da konsernsjef Sven Ombudstvedt presenterte investeringsbeslutningen i Bruck og Norske Skogs resultater for 1. kvartal. Her sa Ombudstvedt at dersom interlineren viser seg å tilfredsstille markedets krav, vil Skogn uten nye investeringer kunne produsere 150–200 000 tonn av denne kvaliteten.

Men hvorfor koster det en milliard kroner å legge om til emballasjeproduksjon i Østerrike, mens interlineren på Skogn kan produseres på avis papirmaskinene uten investeringer? Svaret er at det dreier seg om helt for- skjellige produkter. Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig forklarer: – Papiret som skal produseres i Bruck er langt tykkere og dessuten basert på returfiber fra kartong. Det betyr at det må bygges et helt nytt masseanlegg som skal ta imot returkartong og gjøre den om til masse. Dessuten må det gjøres vesentlige ombygginger på papirmaskinen, det trengs ny innløpskasse, og både presspartiet og tørkepartiet i maskinen må modifiseres. Til sammen blir dette en betydelig investering.

Interlineren som er produsert på Skogn er et tynt papir som bare skal holde to lag med fluting fra hverandre, og her er det ikke så store krav til styrke. Det kan karakteriseres som et mellomleggspapir, som altså skal brukes i midten av tykkere bølgepapp. •

Les hele Norsk Skogbruk nr 5.