Hurdagene i Norsk Skogbruk 2021

Ny fabrikk med solceller i Umeå

Komatsu Forest er i sluttfasen med bygging av en ny fabrikk i Umeå. På taket installeres 19 000 m2 med solceller som skal produsere mer enn 2,6 millioner KWh årlig. Det blir dermed en av Nordens største solcelleinstallasjoner.

 Komatsu feirer sitt 100­årsjubileum i år og i Sverige står altså en ny og mer automatisert fabrikk klar for produk­sjon i disse dager. Nå er ikke konser­nets historie som skogsmaskinprodu­ sent like lang, som noen vil huske kjøpte Komatsu fabrikken i Umeå i 2004, og selskapet Komatsu Forest ble etablert.

Men da hadde produksjonen av skogsmaskiner og ­utstyr i Umeå alle­rede pågått i mer enn 40 år, Umeå Mekaniska ble etablert i 1961. Bedrif­ ten var nyskapende, på 1960­tallet presenterte dette selskapet kvistemas­ kinen Skruven og på 70­tallet proses­ soren Tvigg. Disse slo bra an og Volvo BM kjøpte etter hvert virksomheten. I 1984 ble den første engreps hogst­ maskinen lansert, en ny suksess som ledet til et nytt oppkjøp, denne gan­gen fra finske Valmet. Umeå Meka­niska byttet da navn til Valmet Log­ging, et selskap som hadde stor suksess utover 90­tallet. Men omstrukturering innen det store Val­met­konsernet førte til nye navnebyt­ter og salg, i 1998 til industrikonser­net Partek. Men i 2004 tok altså japanerne over, det gikk riktignok syv år før de røde skogsmaskinene ble omdøpt fra Valmet til Komatsu i 2011. Men fargen ble altså beholdt selv om alle Komatsus øvrige maski­ner er gule. Og nå står altså en ny og etter sigende karbonnøytral fabrikk klar, med økt kapasitet til å produsere røde skogsmaskiner som selges over hele verden. •