Hurdagene i Norsk Skogbruk 2021

Eco Log helt ut i kranspissen

Eco Log utvider sortimentet sitt med en egen aggregatserie bestående av fire hogstaggregat- modeller. Eco Log blir dermed en komplet skogsmaskinprodusent som tilbyr maskiner og helhetsløsninger for skogsdrift over hele verden. Det forteller selskapet i en pressemelding. Tidligere har som mange vil vite Eco Log solgt sine maskiner med aggregater fra Log Max.

 Den nye aggregatserien er basert på den velkjente SP­teknikken som nå er tilpasset og optimalisert for Eco Logs hogstmaskiner. Aggregatkonstruksjonen er bygd etter lavfriksjonskonseptet der kombinasjonen av fem ulike løsninger bidrar til aggregater med imponerende produktivitet, slitestyr­ke og minimale vedlikeholds­ og for­brukskostnader, skriver Eco Log i pressemeldingen.

 

Til Norsk Skogbruk forteller Knut Johansen som forhandler maskinene i Norge, at det blant annet dreier seg om Eco Logs patenterte Saw Control som er et system som gjør at sagkjedet har maksimal hastighet uansett dimensjon og hardhet på virket. Dessuten at kvisteknivene i høyfast stål er forsynt med lange skjærende knivegger som gjør at kvistene skjæres av istedenfor å brytes av. I tillegg er trykket mot stammen proporsjonalt med stammediameteren, noe som skal sikre at aggregatet automatisk jobber med riktig trykk uansett dimensjon. Dette gjør at friksjonen mellom stam­men og aggregatet minimeres og aggregatet går så lett som mulig. Det er også mulig å stille inn trykket etter hvilket treslag man hogger. En videre­utvikling av det proporsjonale trykket er den såkalte Log Hold­funksjonen som gjør at kvistknivtrykket mot stammen kan senkes uten at man risi­kerer å miste stammen. Hvis stam­ men holder på å glippe, regulerer Log Hold knivtrykket slik at stammen holdes på plass.

 

Sist, men ikke minst, er aggregatet utstyrt med proporsjonalt vinklede matehjul. Denne løsningen innebærer at når aggregatet er helt åpent, det vil si ved maksimal stammediameter, har matehjulene størst vinkel og gir maksimal kraft mot stammen. Takket være at matehjulene bærer stammen kan trykket på kvisteknivene minskes, og det gjør at friksjonen avtar og aggregatet raskt og lett kan mate stammen igjennom.

 

De siste to årene har Eco Log vokst jevnt og suksessivt økt tilbudet av så vel hogstmaskiner som lassbærere – noe som har resultert i et av marked­ets mest heldekkende sortiment, heter det i pressemeldingen. Denne aggre­gatserien utgjør dermed neste steg i en langsiktig utviklings­ og vekst­ strategi.

 

– Vi har stor tro på våre nye hogst­ aggregater og det føles fantastisk å få presentere både de og Eco Log Saw Control for markedet og dermed utvide vårt sortiment enda mer. Vi kommer naturligvis også til å fortsette å tilby aggregater fra Log Max på samme måte som tidligere. Det gir kunder som velger Eco Log tilgang til et bredt utvalg og store valgmulig­ heter – akkurat som det skal være, sier administrerende direktør i Eco Log Anders Gustafson i pressemeldingen.•