Drift og Maskiner

Medalje for lang og tro tjeneste

Før jul delte John Deere Forestry AS på Kongsvinger ut Medalje for lang og tro tjeneste til tre av sine ansatte. Selskapet ble etablert i 1990, og Arne Eriksen, Roar Michal Nyvold og Terje Rundberget har jobbet der siden den gang. القمار على الانترنت De har alle tre vært med siden 1980-tallet da virksomheten var en del av Eik-systemet. ربح الاموال – I disse tider hvor ingen helt vet hva morgendagen krever, er det godt å ha medarbeidere som med sin lange erfaring og kompetanse kan være en motvekt til denne ustabiliteten. العاب كسب المال Vi på John Deere Forestry AS takker alle tre for deres dedikasjon og solide innsats for kunder og selskap gjennom alle disse årene og gratulerer med denne velfortjente utmerkelsen, sier Axel Løvenskiold som er John Deere Forestrys country manager. • 

Les flere aktuelle saker om skogbruk i Norsk Skogbruk nr 1.