Drift og Maskiner

Lang ventetid på skogsmaskiner

Den som bestiller en ny skogsmaskin nå må smøre seg med tålmodighet. De aller fleste modeller kan ikke leveres før godt inn i 2023. At produksjonog internasjonal logistikk fortsatt er i ulage rammer også skogsmaskin produsentene. 

Aksel Løvenskiold er såkalt country manager for John Deere Forestry as på Kongsvinger. Han forteller at det er minst et års leveringstid på alle maskiner, unntatt noen få større lassbærermodeller. Han sier mange maskiner står ferdige ved fabrikken i Joensuu, men at de venter på å få innmontert datamaskiner, det er den største flaskehalsen nå.

Men det finnes også andre, Ole Thomas Fladby i Skogteknikk trekker fram hydraulikkmotorer og ­-pumper som komponenter med svært lange leveringstider. Han kan fortelle at med unntak av noen få modeller er hele 2022­-produksjonen av Rottne­-maskiner solgt.

– I tillegg til at produksjonen hemmes av komponentmangel er etterspørselen etter maskiner fra USA og Russland stor, forteller han.

Og det later til at alle produsentene er i samme båt. Erik Øvrebø i Komatsu Forest forteller også om leverings­tider på mer enn et år. I tillegg til mangel på deler har ikke innkjøring av den nye fabrikken i Umeå gått helt smertefritt.

– Logistikken kom i ulage etter grunnstøtingen i Suez­kanalen i mars ifjor. Siden har det bare vært problemer, sier Øvrebø.

Trøsten for skogsmaskinbransjen får være at etterspørselen er god, maskiner bestilles stdig tross de lange leveringstidene. Men samtidig bidrar jo det til at det må forventes lang ventetid også neste år.

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 1. her.