Aktuelt

Bane NOR mener flytting av Norsenga blir for dyrt

I begynnelsen av juni presenterte en delegasjon fra Bane NOR sine beregninger for hva hele «pakken» med lokale jernbanetiltak i Kongsvinger-området vil koste.De mener flytting nordover av tømmer­ terminalen på Norsenga vil koste minst 700 millioner kroner. Den ønskede direkte­ koblingen (tilsving) mellom Grensebanen og Solørbanen ved Hov er prissatt til 275 millioner, mens krysningsspor ved Granli vil koste 237 millioner. العاب الربح من الانترنت

Det betyr at rimeligste anslag for samlede lokale jernbanetiltak ved Kongsvinger er på 1,2 milliarder kroner. Det får mange til å steile. لعب لربح المال

Det er avisa Glåmdalen som forteller dette. Et av selskapene som ønsker å huse en ny tømmerterminal er Gunnar Holth Grusforretning Eiendom. Der er regulerings­ planen allerede vedtatt, og et nytt, lengre krysningsspor ved området er viktig for å kunne realisere prosjektet. Også Bergene Holm, som har sagbruk på Brandval, har flere ganger signalisert at de gjerne vil ha tømmerterminalen som nabo i framtida, øst for dagens fabrikk. Lederne for de to selskapene samt Norskogs Benthe Løvenskiold mener Bane NORs regnestykke bare ser på kostnadene ved å flytte terminalen og ikke hvilke fordeler og kostnadsbesparelser det vil medføre.

– Vi har sett av tidligere utredninger for andre, lignende prosjekter at Bane NOR har en tendens til å legge seg på et unødvendig høyt kostnadsnivå. Nå ønsker vi å gå i dia­ log med dem, finne ut hvordan de har kommet fram til de skyhøye, flytte­ kostnadene – og justere dem ned, sier Løvenskiold. Hun er kritisk til beslutningen om å gå videre med et 0+­alternativ, altså å øke kapasiteten ved dagens terminal på Norsenga.

Ordfører Eli Wathne (H) i Kongsvinger varsler at kommunen vil engasjere seg enda sterkere i saken framover, og vektlegger at de ulike jernbanetiltakene vil ha stor betyd­ ning for å utnytte byens vekstmuligheter framover.

Wathne deler næringslivets utålmodighet etter å finne løsninger raskt.

– Vi er på tilbudssiden, og skal bidra med nødvendig informasjon når det trengs. Norsenga er et areal som må frigjøres til andre bruksområder enn tømmerterminal. لعبة جاك Vår region har høyest andel produktiv skog i landet, men sliter med en tømmerterminal som for lengst har sprengt kapasitet – og et overbelastet jernbanenett. Det må gjøres noe med, og her må regjeringen på banen, poengterer Eli Wathne. Alt ifølge avisa Glåmdalen.