Debatt

Steinhugging om maskinell aptering

Text: Bjørn Lauritzen, Skogsjef i Maskinentreprenørenes forbund 

SKOGBRUKER OLA ØYEN har i siste nummer av Norsk Skogbruk flere interessante betraktninger om skog behandling og virkesutnytting. Hans mål er å optimalisere alle de skoglige verdiene inkludert karbonforvaltnigen hvilket jo er noe alle skogbrukere kan stille seg bak.

HAN SETTER NATURLIG nok skogeiernes interesser i fokus.

LIKEVEL STEINHUGGER ØYEN ganske kraftig når han lar det tydelig skinne igjennom at det maskinelle skog bruket, representert ved hogstmaskiner, ikke klarer å optimalisere apteringen og dermed ikke får maksimal verdi ut av hver tømmerstokk. Han insinuerer også at hogstmaskiner ikke har opp­daterte sortimentslister og at skogeier følgelig vil tape penger siden hogst­maskinene ikke klarer å prioritere de sortimentene som er best betalt. Øyen topper denne argumentasjonsrekka med å vise til at han ved å aptere selv har fått massevirkeandelen ned i 11 %.

FOR Å TA det siste først – en hogstmaskin klarer også å få massevirke­andelen ned til 11 %. Vi kan vise til mange eksempler på at det er fullt mulig å få den enda lavere. Dernest så er våre apteringsfiler oppdaterte og satt opp etter det enkeltes sagbruks ønsker. Vi kjører altså ikke rundt i skogen med suboptimale apteringsprogrammer.

ØYEN VISER VIDERE til at skogeier vil tape penger på maskinell hogst. Dette er en ganske grov feilinformasjon fra Øyens side. De norske skogs­entreprenørene har trolig den mest moderne maskinparken i verden. Maskinene opereres av særdeles dyktige sjåfører gjerne med fagbrev som skogsoperatør. Legg så til at dagens software, inkludert apteringsprogram­mene, utvikles og oppgraderes løpene. Førerne benchmarkes dessuten løpende mot et dynamisk gjennomsnitt som ytterligere optimaliserer utleggsprosenten og dermed minimerer massevirkeandelen.

NÅR VI I tillegg legger til at alt dette skjer med et vesentlig lavere tidsbruk per m3 enn det manuell hogst er i nærheten av å matche, så betyr dette at maskinell avvirkning gir en vesentlig høyere rotnetto til skogeier.

Det hjelper uansett ikke å tjene 10 kr ekstra per kubikk ved nidkjær aptering når den økte tidsbruken øker driftsprisen med 50 kr/m3.

MEF SKOG KAN forsikre alle skogeiere i Norge om at maskinell aptering utført av en moderne maskinpark og med kompetente sjåfører gir den høyeste rotnettoen til skogeier.

 

Les mer fra Norsk Skogbruk Nr 2