Debatt

Debatt: Nytt sagtømmerreglement vil endre skogeiernes handlingsmønstre

Vi har ikke noe imot at man forenkler sagtømmerreglementet. Det er måten det gjøres på og hvordan det kommuniseres, som er årsaken til at vi reagerer.TEKST: ANDERS Q. NYRUD, GEIR I. VESTØL, OLAV HØIBØ, ALLE PROFESSORER VED TRETEKNOLOGI, NMBU

Vi følger godt med på hva som skjer i skogsektoren, både nasjonalt og internasjonalt, og vi har ikke minst god faglig kunnskap om skogbehandling og trelastkvalitet. Det gir oss et solid grunnlag for å kommentere arbeidet med nytt sagtømmerreglement.

Vårt poeng er at ved å senke minimums- kravet til sagtømmer, kommuniseres det til norske skogeiere at det ikke er viktig å produsere sagtømmervirke av god kvalitet. Eller for å si det på en annen måte: Man fjerner muligheten skogeierne har til å få betalt for investeringer i skogkultur som fremmer god virkeskvalitet.

Les mer i Norsk skogbruk nr 3.

I Norsk Skogbruk nr 12 ytret tre professorer ved NMBU bekymring for det nye sagtømmerreglmentet Glommen og Mjøsen for tiden prøver ut som er et ledd i å øke sagtømmerandelen, gjennom såkalt mer riktig tømmer til rett bruk. Profsssorene er redd det kan gi dårlgiere tømmer på lang sikt fordi det ikke premierer god skjøtsel. I Norsk Skogbruk nr 1 tar markedssjef i Glommen Håkon Bakken til motmæle med eksempler fra Sverige. Under følger et nytt innlegg fra professorene på NMBU:

Les også tidligere innlegg:

Håkon Bakken i Glommen: – Reduserte kvalitetskrav i sagtømmer­reglementet er nødvendig

Nye kvalitetskrav til sagtømmer – kortsiktig gevinst med langsiktige konsekvenser