Debatt

Debatt: Mer laks og tømmer på jernbane i Kongsvinger

Regjeringen foreslår å bygge en ny tømmerterminal nord for Kongsvinger som erstatter Norsenga. Her er kapasiteten nå helt sprengt og Kongsvingerregionen er helt sentral for tømmertransporten i landets største skogfylker.Tekst: Gaute Nøkleholm, Norskog

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3