Debatt

Beskytt den svenske skogindustrien

Vi er bekymret for utviklingen av EUs klima- og skogbrukspolitikk. Hvis EU-kommisjonen får gjennomslag for sine forslag, kan de fullstendig slå beina under en av Sveriges viktigste næringer. Debatten er preget av både mangel på fakta og forutinntatte meninger. 

TEKST: PER HIDESTEN  (Industriarbetsgivarna – Sveriges største yrkesnettverk), PONTUS GEORGSSON – (Svenska Pappers­ industriarbetarförbundet) og VIVEKA BECKEMAN – (Skogsindustrierna)

 

En detaljert europeisk skogpolitikk ville være katastrofal for svensk skogindustri, og ferske forslag risikerer å undergrave forutsetningene for svensk skogbruk. Forordningen for arealbruk (LULUCF), taksonomien og sist EUs skogstrategi er noen av dem.

Sverige har et velfungerende skogbruk med likestilte mål for produksjon og biologisk mangfold, og hvor miljøsertifisering danner et godt grunnlag for fortsatt forbedring. Tilsammen har Sverige og Finland en tredel av all skog i EU. Det er vi som blir berørt hvis EU-kommisjonen får gjennomslag for disse restriksjonene i skogbruket – det er jobber og velstand i våre land som står på spill.

Vi er dypt bekymret for Europakommisjonens syn på skogen og skogproduktenes rolle. Mange debat- tanter og beslutningstakere ser ikke ut til å ha et oppdatert bilde av hvordan nordisk skogbruk drives, hvordan verdikjeden ser ut og verdien av produktene vi produserer. I debatten gjentas mantraet om at fire av fem trær brukes til kort- livede produkter som raskt brennes opp, og at dette betyr at skogsindustrien dermed ikke er fornybar. Det refereres til produkter som emballasje, toalett- og hygieneprodukter.

Vi er overrasket over argumentet, fordi dette er produkter vi trenger i samfunnet vårt, og som er laget av det mest bærekraftige fornybare materialet vi har tilgjengelig. Menstruasjonsbeskyttelse har for eksempel blitt så selvfølgelig i samfunnet vårt, at vi sjelden tenker på hvor viktig det er for kvinners helse og hverdag. Faktum er at vi produserer helt essensielle produkter og vi gjør det på en bærekraftig måte.

Vi er selvsagt tilhengere av et EU-samarbeid, men å overføre en så sentral del av svensk økonomi til embetsmenn og politikere i Brussel, som viser så tydelig mangel på kunnskap og forståelse på området, er feil. Det er ikke mulig å bruke én og samme modell for skogforvaltning i hele Europa. Vilkårene må knyttes til lokale forhold.

Og vi må være veldig tydelige på at vi ikke løser den globale klimakrisen ved å redusere bruken av svensk skog. Tvert imot – fossilfrie produkter fra skogen muliggjør fortsatt velstand uten samtidig å pantsette velferden til fremtidige generasjoner. Sveriges politikere må ta denne saken på alvor. Skogspolitikk må baseres på nasjonal kompetanse. Vi leverer gjerne papir og kartong til Brussel, men makten over skogspolitikken hører hjemme i Sverige – ikke i EU.