ANNONSE

ANNONSE: NoBios Driftsseminar 2021 – 30. sept

Drift og vedlikehold av biovarmeanlegg

Norsk Bioenergiforening (Nobio) ønsker velkommen til årets seminar om drift og vedlikehold av biovarmean­legg.

Arrangementet går av stabelen den 30. september på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Seminaret vil sette søkelys på drift og vedlikehold av små og store biovarmeanlegg og  retter seg mot alle som ønsker å forbedre driftsresultatene på eksisterende og fremtidige bioener­gianlegg.

Viktige målgrupper for semina­ret er driftspersonell, eiere av eksis­terende bioenergianlegg, personer med planer om å etablere nye biovar­meanlegg, konsulenter, rådgivere, byggherrer og andre som ønsker å satse på bioenergi.

 

Noen hovedtemaer for årets seminar er:

 

  • Nye utslippskrav, hvilke tiltak kan gjøres for å oppfylle kravene?
  • Forberedelsene til fyrings-sesongen
  • Optimalisering av biovarme-anlegg
  • God drift med gode rutiner – er­faringer fra 3 forskjellige biovar­mesentraler

 

Oppdatert program og påmelding finner du, her!

 

http://nobio.no/drift-og-vedlikehold-av-biovarmeanlegg/