Aktuelt

Vesterålen: Nærmere et lokalt sitka-sagbruk?

 Det har lenge vært et ønske fra skogbrukshold om lokal foredling av sagtømmeret i Lofoten og Vesterålen. Og nå er det nærmere enn noen gang. Tømmervikgruppen i Stokmarknes produserer paller og emballasje til en voksende fiskeri- og oppdrettsnæring og trenger lokalt råstoff etter at finnene skrudde opp trelastprisen.

Tømmervikgruppen har produsert fiskeemballasje i Stokmarknes siden 1989, med en stadig økning til årets prognose på 240.000 paller. På sikt ser karene for seg en økning til hele 640.000 paller av treverk, skriver Andøyposten.

KAMP OM TRELASTEN

Men økende produksjon sammenfaller med større etterspørsel etter trevirke i Norden. Bedriften som hittil har basert seg på trelast fra Finland sliter nå med å få tak i nok råstoff, etter at kineserne har kommet tungt inn i markedet. Det blåser liv i planene om et lokalt sagbruk, noe skognæringen i området lenge har ivret for. For nå modner skogreisingsskogen og kommer for fullt, skal vi tro skogbrukssjef Gjermund Pettersen. Og kjøper av fiskeemballasjen, Nordlaks på Stokmarknes, har også signalisert at de vil prioritere lokal produksjon.

Les mer i Norsk Skogbruk nr  9.