Aktuelt

Verdistigningen på skog er delvis en illusjon

Skogaksjene har klart seg veldig bra gjennom korona- og oljekrisen. Men investor Martin Mølsæter har solgt seg ut av skogbransjen i vår. Han tror verdistigningen delvis er en illusjon.Se hvorfor Martin Mølsæter solgte seg ut av skognæringen i Norsk Skogbruk nr 6.