Aktuelt

– Vellykket skjermhogst

Seksjonssjef Knut Johansson i Oslo Kommuneskoger har flere ganger tatt imot Mats Hagner – og testet ut hans ideer i praksis. I 2011 ble det foretatt en skjermhogst i rundt 1000 daa middels bonitet granskog rundt utfartsmålet Ullevålseter. Syv år etter ser både skjermen og foryngelsen bra ut i disse områdene.Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8