Aktuelt

Värtaverket: – Også mye avfall blir til energi i Stockholm

I tillegg til å brenne grot, spon og flis benyttes også mye avfall i Fortums energiproduksjon for Stockholm.Fortum Värme AB eies fifty- fifty av Fortum og Stockholm kommune. Og sammen med EON dekker man byens energibehov, der Fortum eier fjernvarmenettet.

Fortum Varmes stockholmssystem for fjernvarme består av fem kraftvarmeverk som fyrer med både kull og is, men også mye avfall. Byens avfall blir energi her, men det gjør også bygningsavfall fra Storbritannia, – 10 prosent av alt som brennes. Og rivningsavfall fra Norge. Å importere mer av avfallet som går på deponi i Europa kan bli lønnsomt for Fortum. – Sverige forbrenner én prosent av det som legges på deponi i Europa i dag, der tilveksten på deponi er et problem. Behovet er enormt. Viktigst er å øke gjenvinningen selvsagt, men det som ikke kan gjenvinnes, kan vi importere og brenne, hvis vi får avsetning på varmen, mener kommunikasjonssjefen i Fortum Per-Oscar Hedman.

Entusiasmen for søppelbruken skyldes blant annet at lønnsomheten med dette råstoffet i forhold til biomassen fra skog er mer for- utsigbar. – 300-600 kr pr tonn i mottaksavgift følger avfallet. Det er jo forbudt å deponere i Sverige. Men selv om deponi er lovlig i Storbritannia, viser det seg lønnsomt for dem å sende avfallet til oss i stedet, forteller Hedman som altså gjerne ser mer søppel fra Europa komme til svenske kraftvarmeverk.