Aktuelt

Varsler økte sagtømmerpriser utover høsten

I sin første direkte TV-sending på nett, varslet AT Skog og Viken AT market høyere sagtømmerpriser fremover. Og anbefalte skogeiere å «løpe ut og hogge». Til tross for et utfordrende massevirkemarked. Det var Stine Solbakken kommunikasjonssjef i AT Skog som intervjuet Håkon Helgerud Myhra i Viken AT Market og Hans Erik Røra i AT Skog om markedssituasjonen akkurat nå. 

Krevende massevirkemarked

Her ble det ikke lagt skjul på den krevende massevirkesituasjonen vi er i, både fordi det er mye virke i markedet fortiden, blant annet grunnet billesituasjonen i Europa, men også svikt i avsetningen. Særlig trykk- og avispairindustrien har lidd under koronapandemien. Mykpapir og tremasseindustrien har klart seg bedre, men sitter nå med store lagre, både i Sverige og Tyskland som er største importører av norsk virke, forteller Røra og Myhra.  

De to forsikret imidlertid  at de har fordelt risikoen mellom flere mottakere, sortimenter og land, og dermed foreløpig får levert det de skal. Gode avtaler som overholdes til tross for vanskelige tider, er også viktig, forteller Myhra. 

Høyere sagtømmerpriser

Sagtømmemarkedet derimot går svært godt for tiden. – Da vi entret mars i år, var vi bekymret for nedgang i markedet, og videre at pandemien skulle føre til ytterligere problemer. Men reiserestriksjonene ga rastløse folk i hjemmeisolasjon oppussingstrang og det har ført til  rett og slett gode tider for sagbrukene, sier Røra. Han forteller at trelastsalget har vært veldig bra både i Norge og internasjonalt og at sagbrukene etterspør mer tømmer enn på lenge. Slik blir det høyere priser av, varsler han. – Nå må kundene betale mer og det vil bety mer til skogeierne også, sier Røra.

Globale trender

Til slutt oppsummerte Myhra trendene globalt sett. – Vi ser at Russland er i ferd med å ta over verdensmarkedet for trelast og kaste Kanada av tronen. Dessuten går mye rundvirke fra Tyskland til Kina. Det har det gjort en stund. Nytt er imidlertid at ikke bare retur-kontainere er i bruk. Nå i sommer gikk første båten til Kina, med 35.000 m3 sagtømmer og neste går i oktober. Dessuten ryktes det om en togpendel fra Polen med samme destinasjon. 

Tyskland benytter også høye priser i USA (og sviktende kanadisk salg dit) til å sende varer over Atlanteren i den hektiske billesituasjonen de er i med høyt tømmeruttak fra skogen. 

Vi tror imidlertid på sikt at når denne hektiske situasjonen i Europa legger seg vil nordisk virke ble ettertraktet, avsluttet Myhra.